Copyright      Dimitar Vaslilev Photography Ltd.

All rights reserved

©

Terms of Use

Този сайт, както и цялото му съдържание, е предмет на авторско право, с всички запазени права и законови последици, и собственост на "Димитър Василев Фотографи" ЕООД. "Димитър Василев Фотографи" ЕООД запазва правото да въвежда всякакви  промени в данните и условията без предварително уведомление. Трети лица нямат право да възпроизвеждат, цялостно или частично,  да предават, по електронен път или друг начин, да модифицират, да свързват или  използват за каквато и да е публична или търговска цел  този сайт и неговото съдържание без  предварителното и изрично писмено разрешение на "Димитър Василев Фотографи" ЕООД.

 

 

 

Съгласно Закона за авторското право, фотографите запазват всички авторски права върху заснетите от тях снимки. В тази връзка, снимките заснети от "Димитър Василев Фотографи" ЕООД са предназначени само за лични цели и ползване. Клиентът няма право да използва снимките с рекламна, търговска или комерсиална цел. При желание за ползване на снимките за рекламна, търговска или комерсиална цел, това може да се осъществи чрез договаряне на съответните условия и цени с "Димитър Василев Фотографи" ЕООД. "Димитър Василев Фотографи" ЕООД запазва правото си да публикува заснетите от фирмата снимки във фирмения уебсайт, фейсбук страница и други социални медии с цел обновяване и обогатяване на фирменото портфолио.

 

 

С достъпа си до този сайт и информацията в него, Вие приемате, че сте се запознали и приели условията на за ползване на сайта и предоставяните услуги на "Димитър Василев Фотографи" ЕООД. © 2018

Условия за Ползване